Toimintakertomus

MAL-liiton toimintakertomuksesta ilmenee, mitä liitto kyseisenä toimintavuonna teki tarkoituksensa toteuttamiseksi sääntöjensä ja toimintamuotojensa edellyttämällä tavalla.

Kunkin vuoden toimintakertomus antaa kattavan kuvan MAL-liiton toiminnasta kyseisenä vuonna. Uusin toimintakertomus ja edellisten vuosien toimintakertomukset on arkistoitu liitteinä sivun alaosassa. (Arkisto näkyy vain liiton Wikissä.) Toimintakertomus on myös tämän sivun liitteenä PDF-dokumenttina.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY

TOIMINTAKERTOMUS 2017

 

1. YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli MALlissa tasainen toiminnan vuosi.

MAL jatkoi strategian mukaista aktiivista rooliaan TEKin matemaattis-luonnontieteellisen kentän edustajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. Yhteistyö TEKin kanssa hoidettiin valiokunnissa. TEK jäsenet olivat tervetulleita MAL tilaisuuksiin.

Matematiikan kehitysohjelma 100 v Suomelle. Vuonna 2017 oli TEKin valtuustoseminaarissa 23.11.2017 ohjelmassa pääaiheena matematiikka. TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström antoi Suomen hallitukselle kiitosta siitä, että se on jo varannut viisi miljoonaa euroa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen laadun parantamiseen vuoden 2018 talousarviossa. Tekniikan akateemiset TEK, Matemaattis-luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL luovuttivat valtuustoseminaarissa ehdotuksensa matematiikan opetuksen kehittämisohjelmaksi Opetushallitukselle. Kehitysohjelman vastaanotti johtaja Jorma Kauppinen. Matematiikan kehitysohjelman laativat pääasiassa MAL-jäsenet Jaakko Ojala, Lasse Paajanen, Martti Annanmäki, Raimo Voutilainen, Katri Halkka ja Pirjo Silius-Miettinen.

a) YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.4.2017 klo 17 alkaen TEKin Tekno-neuvotteluhuoneessa Pasilassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilit sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet sekä
varajäsenet, ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 tilivelvollisille. FM Walter Rydman piti vuosikokousesitelmän tieteen avoimuudesta.

b) HALLITUS 

MALin hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli, suluissa toimikausi:
FM, HTM Pirjo Silius-Miettinen, Citrus Solutions Oy (puheenjohtaja, 2015-2017, 2017-2019)
FT Antti Lauri, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos (I varapuheenjohtaja, 2015-2017, 2017-2019)
FK, OTK Pekka Koivisto (II varapuheenjohtaja, 2015-2017, 2017-2019)
FM Marja Penttilä (2016-2017, 2017-2019)
LuK Jyri Jämsä, HUS-Tietohallinto (taloudenhoitaja, 2016 - 2018)
FM Merja Korpela (2016 - 2018, hallituksen sihteeri)
FM Lasse Kähärä (2016 - 2018)
FK Lasse Paajanen (2016 - 2018)
FM Jari Rinta-aho (2015-2017), LuK Miika Länsi-Seppänen (2017-2019) (opiskelijaedustaja)

Varajäsenet:
TkT Esko Juuso, Oulun yliopisto (2016-2017, 2017-2018)
FM Walter Rydman, CSC Oy (2016-2017, 2017-2018)
FM Mikko Haataja, Hewlett-Packard (2016-2017, 2017-2018)
LuK Ilpo Mäkinen (2016-2017, 2017-2018)
FM Jouni Peltonen, Fortum Oyj (2016-2017, 2017-2018)
FM, DI Riitta Karhumaa (2017-2018)
FM Lauri Laitinen, Nokia Bell Labs (2017-2018)

Asiantuntijajäsen, MAOL-yhteyshenkilö
FM Katri Halkka, Sibelius-lukio (2016-2017, 2017-2018)

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Kokousten välillä hallitus kommunikoi mm. MAL-wikin ja hallituksen sähköpostilistan välityksellä. Wiki-järjestelmän avulla muokattiin dokumentteja yhteisesti.

c) VASTUUHENKILÖT 

Hallitus asetti toimintavuodelle seuraavat toimet ja nimitti niitä hoitamaan seuraavat henkilöt:

työvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja
talousvastaava: Jyri Jämsä
opetusasiainvastaava: Lasse Paajanen
tiedottaja: Marja Penttilä
opiskelijaedustaja: Miika Länsi-Seppänen
jäsenpalveluvastaava: Lasse Kähärä
nuorten MaLu-opintojen edistämistyöryhmän puheenjohtaja: Antti Lauri

d) JÄSENISTÖ

MALin jäsenistö koostui henkilö- ja opiskelijajäsenistä, jotka täyttivät MALin sääntöjen mukaiset jäsenvaatimukset ja jotka olivat samanaikaisesti TEKin vuosi-, opiskelija- tai eläkeläisjäseniä. Kokonaisjäsenmäärä vuonna 2017 oli 3157 jäsentä. Näistä vuosijäseniä yhteensä 1819 jäsentä (miehet 1330, naiset 489), opiskelijajäseniä 973 (miehet 713, naiset 260) ja eläkeläisjäseniä 363 (miehet 298, Naiset 67). TEKin MaLu-jäsenistä (mm. matemaattis-luonnontieteellisen LuK-, FK-, FM-, FL-, FT- tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneista taikka mainittuja tutkintoja varten opiskelevista) noin 2000 olivat sellaisia, jotka eivät olleet liittyneet MALin jäseniksi.

2. JÄSENPALVELU ja TIEDOTUS

JÄSENPALVELU

Toimintavuonna järjestettiin esitelmätilaisuuksia, ns. tiedeiltoja sekä vierailuita ja tutustumistilaisuuksia MALin toimialoja lähellä oleviin sekä myös muihin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Tilaisuudet ja tutustumiskäynnit olivat kiinnostavia ja onnistuneita.

Tiedeiltojen aiheet, osallistujamäärät suluissa:

21.3. Pauliina Mäkelä esitteli Some -viestintäkikkoja ja -mahdollisuuksia (25).

5.4. Walter Rydman piti vuosikokouksen yhteydessä esityksen aiheesta Tieteen avoimuus ja avoin data (15).

26.9. Peter Hedmanin esityksen aihe oli Interaktiivinen tietokonegrafiikka - How to make Skyrim look like Game of Thrones (17).

7.-8.10. MALin syyspäivät Oulussa. Ohjelma koostui seminaarista ja vierailusta Oulu Mining School sekä Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikköön. Seminaari- ja laitosesittelyjä pitivät: Esko Juuso, Konsta Karioja, Ilkka Hynynen, Maarit Tihinen, Nønne Prisle, Esko Kokkonen, Jack Lin ja Jussi Malila (24).

Tutustumiskäynnit:

4.5. Tutustuminen Kansallisoopperan toimintaan Kaisa von Schanzin ja Marko Sunilan opastuksella (25).
27.4. Tutustuminen Otaniemen Aalto Design Factoryyn sekä Urban Milliin. Ensimmäisessä opastajana toimi professori Kalevi Ekman ja jälkimmäisessä tuottaja Lars Miikki (12).
17.5. Vierailu Teknologiateollisuus ry:n. Isäntänä toimi Martti Kätkä. Illan esityksen teema oli Energia ja ilmasto (18).
6.6. Järjestettiin kesäretki Korkeasaareen (20).
19.10. Vierailu Energiateollisuus ry:n. Yhdistyksen sekä Suomen energiatoimialan toimintaa esitteli toimitusjohtaja Jukka Leskelä, edunvalvonta- ja viestintäjohtaja Hanna Ekman ja työmarkkinajohtaja Kari Laaksonen (21).
9.11. Vierailu Elisan puhelinmuseoon Töölöön. Oppaina toimivat Erkki Reinikainen ja Risto Alander (19).
9.12. Vierailu Tampereen Pelimuseoon ja Vapriikkiin (17).

TIEDOTUS 

Tiedotus jäsenille hoidettiin vuoden 2017 aikana verkkosivujen, sähköpostien ja MAL-lehtien avulla. MAL-lehti ilmestyi kolme kertaa sekä paperilehtenä että verkkosivuilla. Lehden numerot 1 ja 2/2017 julkaistiin säästösyistä mustavalkoisena kantta lukuun ottamatta, mutta numero 3/2017 värillisenä. Lehdet ilmestyivät maaliskuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lehden todellista julkaisuajankohtaa oli hankala suunnitella etukäteen, koska lehden taittoon tarvittiin TEKin rajallisia resursseja, eikä painotalon kanssa ollut mahdollisuutta sopia aikatauluista. TEKin viestinnän kanssa yhteistyö toimi sujuvasti.

Uutiskirjeitä MALin tapahtumista ja mm. TEKin vaaleista lähetettiin sähköpostilla tapahtumia edeltävinä ajankohtina useaan kertaan. Tiedeillasta 26.9.2017 lähetettiin normaaliviestinnän lisäksi sähköposti erityisesti opiskelijajäsenille. Oulussa 7.10. pidetystä MALin syyspäivästä tiedotettiin jäsenten lisäksi seuraaville paikallisille sidosryhmille: Oulun teekkariyhdistys, Oulun Teknillinen Seura, Vaasan Teknillinen Seura, MAOL Oulu, MAOL Keski-Pohjanmaa ja TEKin Pohjois-Suomen alueen jäsenet.

MALin ja TEKin yhdessä ehdottamasta matematiikan kehittämisohjelmasta ja sen julkaisusta marraskuussa tiedotettiin mediaa erikseen.

Tapahtumakalenteria ylläpidettiin verkkosivuilla ja useista tilaisuuksista oli maininta TEKin ja MALin Facebook-, Twitter- ja LinkedIn-sivuilla. Yhdistyksen some-viestintä oli lähes kokonaan puheenjohtajan varassa.

3. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin vuosi- ja opiskelijajäsenet ovat myös TEKin vastaavia jäseniä. MALin ja TEKin välisen työnjaon mukaisesti TEK toimii MALin jäsenten etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä edunvalvontaa koskevissa asioissa. MAL ja sen edustajat vaikuttavat TEKin järjestötoiminnassa osallistumalla TEKin toimielimissä tehtävään työhön. TEK vastaa pääasiallisesti MALin opiskelijarekrytoinnista ja muusta MALin opiskelijatoiminnasta.

MALilaiset TEKissä

MALin jäsenistä TEK:n valtuustossa vuoden 2017 aikana toimivat Minna Kilpala (vihr, TEK Hallituksen varajäsen) ja Ari Pääkkönen (iTyö), varajäseninä toimivat Virpi Junttila (yht), Lauri Laitinen (iTyö), Toni Ihalainen (iTyö), Antti Lauri (iTyö) ja Kalle Ranto (iTyö).

TEKin valiokuntien jäseninä ovat seuraavat MALin jäsenet:

 • jäsenpalveluvaliokunta: FM, HTM Pirjo Silius-Miettinen, FM, OTK Pekka Koivisto (varajäsen), seuraavalle kaudelle valittiin lisäksi FM Martti Annanmäki ja FM Jaakko Ojala
 • koulutusvaliokunta: FK Lasse Paajanen ja varajäsen Antti Lauri, FT Jouni Björkman
 • kunnan valiokunta: FL Tapani Korppi-Tommola ja FT Ari Pääkkönen, seuraavalle kaudelle valittiin LuK Jyri Jämsä
 • teknologiavaliokunta: FT Antti Lauri, seuraavalle kaudelle valittiin FM Lauri Laitinen
 • valtion valiokunta: FM Kirsi Kyrkkö ja FM Maija Lakio-Haapio;
 • yrittäjyysvaliokunta: FM Martti Annanmäki, seuraavalle kaudelle valittiin FM Merja Korpela
 • uravaliokunta: FT Raimo Voutilainen (varajäsen), LuK Jyri Jämsä (varajäsen), seuraavalle kaudelle valittiin FM, HTM Pirjo Silius-Miettinen ja LuK Miika Länsi-Seppänen
 • korkeakouluvaliokunta: seuraavalle kaudelle valittiin TkT Esko Juuso

Teknologiavaliokunnan yhteydessä toimineessa palkintotoimikunnassa MALin edustajina olivat FT Ilkka Norros, FT Raimo Mustonen, FM, HTM Pirjo Silius-Miettinen ja FT Raimo Voutilainen.

4. AATTEELLINEN TOIMINTA 

MALin jäsenille lähetettiin MALin jäsenlehden ja TEK-Tekniikan akateemiset -lehden lisäksi jäsenen valitsemat kaksi lehteä.

Lukiolaisten neljän tieteen kisat

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kanssa yhteistyö jatkui. MAL lahjoitti perinteiseen tapaan pääpalkinnot MAOL:n järjestämissä lukiolaisten matematiikka-, fysiikka- ja tietotekniikka- eli datatähti-kilpailussa avointen sarjojen voittajille. Datatähti-kilpailu pidettiin Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kumpulassa 19.1.2017. Matematiikkakilpailu oli 21.1.2017 ja fysiikan kilpailutehtävät 20.-21.1.2017 Ressun lukiossa Helsingissä.

MALin palkinnot annettiin seuraaville voittajille:

 • Lukion matematiikkakilpailu: Antti Röyskö, Päivölän opisto, Valkeakoski
 • Lukion Fysiikkakilpailu: Oskari Ojavuo, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
 • Datatähti-kilpailu: Siiri Kuoppala, Olarin lukio, Espoo

Datatähtikilpailun MAL:n palkinnon luovutti Pirjo Silius-Miettinen. Matematiikka- ja fysiikkakilpailun palkinnot Pekka Koivisto.

Kukin palkinto oli suuruudeltaan 600 euroa.

Pro gradu-palkinto 

MAL:n vuoden 2017 Pro gradu -opinnäytepalkinto myönnettiin Itä-Suomen Yliopiston opiskelijalle Boniphace Elphace Kanyathar aiheesta “Refractive index study of adulterated diesel oils, University of Eastern Finland Master’s Degree Programme in Photonics”. Palkintosumma oli suuruudeltaan 5000 euroa ja se jaettiin TEKin valtuustokokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa 23.11.2017 Vantaalla Cumulus Airport- hotellissa. Palkinnon ottivat vastaan Boniphacen Elphace Kanyatharin opinnäytetyön valvojat professorit Kai-Erik Peiponen ja Prince Bawuah. Pro gradusta Boniphacen Elphace Kanyathar kirjoitti jutun MAL-lehteen 3/2017.

Nuorten tiede- ja teknologiaprojektien StarT 2017

MAL ry tuki Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien kunniaksi LUMA-keskusten Suomi-verkoston käynnistämiä uusia opetussuunnitelmia tukevia toimintamalleja. MAL:n nimikkostipendin 1000 euroa sai Tietäväisen koulun 8C luokka Tohmajärveltä. Palkitun työn nimi oli “Parhaimman reitin valitseminen”. Työn ohjaajana oli opettaja Jussi Ohvanainen. Helsingin yliopiston juhlasalissa 23.5.2017 pidetyssä StarT-gaalassa MAL:n stipendin luovutti Lasse Paajanen.

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja Matemaattis - luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL ry järjestivät yhteistyössä toukokuussa peruskoulun yläasteen 7.–9. luokkalaisille ja syys-lokakuussa lukion opiskelijoille matematiikka - aiheisen kirjoituskilpailun. Lukion kirjoituskilpailun kilpailuaikaa jatkettiin helmikuulle 2017.

Muistamiset

Raimo Voutilainen esitti MALin onnittelut 90 vuotta täyttäneelle MAOL -Helsingin kerho ry:lle 18.11.2017.

5. PROJEKTITOIMINTA 

Vuoden 2017 aikana jatkettiin yhtä projektia: digitaalisen tuotteen toimittaminen. www.matikkatarinat.fi -sivusto julkaistiin MAL 55 -vuotisen taipaleen juhlatilaisuudessa Helsingin Yliopiston juhlasalissa marraskuussa 2016. Vuoden 2017 aikana sivustolle saatiin uutta sisältöä.

6. OPISKELIJATOIMINTA

MAL tuki taloudellisesti Kumpulan speksin järjestämistä. Speksin järjestivät Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Sponsorointisopimus tehtiin Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö Matlu ry:n (Helsingin yliopisto) kanssa.

Opiskelijatoiminta toteutettiin yhdessä TEKin kenttä- ja järjestöyksikön kanssa sekä TEKin alle perustetun Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestön ML-opiskelijayhdistyksen kanssa.

7. JÄSENHANKINTA

MALin varsinainen jäsenten hankinta tapahtui TEKin toiminnan kautta pääasiassa opiskelijoiden valmistuessa ja siirtyessä TEKin vuosijäseniksi. MALin hallituksen ja erityisesti sen opiskelijatoiminnan sekä TEKin toimiston välistä yhteistyötä kehitettiin tavoitteena tehokas ja tuloksellinen opiskelijarekrytointi. MAL hallituksen jäsenet houkuttelivat MAL-jäseniä henkilökohtaisten verkostojensa kautta.

8. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitettiin pääasiassa TEKin toimintamäärärahalla. Pitkäaikaista sopimusta MALin resurssien tasosta ei saatu TEKin kanssa syntymään.

Menot jakautuivat melko tasaisesti, suurimpia menoeriä olivat jäsenpalvelun, palkintojen, digiprojektin ja tiedotuksen kustannukset. TEK hoiti tiettyjä erityistoimia kuten MAL-lehden postitukset ja painatuksen lukuun ottamatta väripainatuksen lisäkuluja.

Taloudenhoitaja ja puheenjohtajisto hoitivat toimintavuonna taloussuunnitteluun ja -hallintaan liittyvät tehtävät. MALin sihteereinä ja yhteyshenkilöinä TEKissä toimivat Jaana Sääksberg (vastuualueina maksuliikenteen ja eräiden muiden hallinnon tehtävien hoito) sekä Sirkku Pohja (vastuualueena MAL-lehden julkaisu ja jäsenpostitukset).

Erilaisin rahastoihin sijoitettu MALin peruspääoma ja tulevia isompia tapahtumia varten säästettävät varat kehittyivät vuoden aikana hyvin, niiden arvon kasvettua vuoden loppuun mennessä 37%.

LIITTEET (PDF-muodossa): 

- Tuloslaskelma 1.1.2017-31.12.2017 ja tase

- Toimintakertomus vuodelta 2017