Akava

Subscribe to syöte Akava
Syötteen kokonainen osoite. 6 tuntia 49 min sitten

Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämisen valmistelu kannatettavaa

19.02.2019 - 15:25
Akava pitää kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämisen valmistelua kannatettavana. Rahoituspohjan laajentaminen varmistaa eläkejärjestelmien rahoituksellista tasapainoa.

Akava: Tohtorien työllistyminen monipuolistuu, mutta uraohjaukselle on kysyntää

13.02.2019 - 08:00
Akava ja Tieteentekijöiden liitto korostavat, että tohtorien osaamista on hyödynnettävä laajasti yhteiskunnassa. Tohtorikoulutettujen työllistymismahdollisuuksia pitää määrätietoisesti kehittää nykyistä monipuolisemmaksi. Esimerkiksi yhä useammalla yrityksessä tutkimus- ja kehittämistyötä tekevällä tulisi olla tutkijan koulutus sekä yhteydet yliopistoihin ja tieteellisiin, kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi tieteentekemisen edellytyksiä on parannettava.

Akava: Työterveyshuoltoon pätevöitymisen kustannukset pois opiskelijan vastuulta

11.02.2019 - 13:04
Akava esittää yhdessä Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Työterveyshoitajaliiton kanssa, että työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen kustannusten maksurasitus siirretään opintojen suorittajalta yhteiskunnan vastuulle. Akava Worksin kyselyyn vastanneista työterveyshuollon ammattihenkilöistä ja asiantuntijoista noin joka kolmas oli maksanut työterveyshuoltoon pätevöittävän opintokokonaisuutensa itse.

Työmarkkinakeskusjärjestöt Kuopiossa: Eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen hallituksen EU-linja

29.01.2019 - 17:00
Keskusjärjestöt edellyttävät, että seuraava hallitus ottaa aktiivisen linjan EU-asioissa. Aktiivisuutta tarvitaan mm. sääntöpohjaisen vapaakaupan kehittämisessä ja ilmastoasioiden nostamisessa entistä merkittävämpään rooliin. EU:n budjetin on tuettava nykyistä paremmin tulevaisuuden osaamista sekä talouskasvun ja työpaikkojen luomista. Unionilla on iso rooli myös siinä, että toimivaa työelämää rakennetaan yhteisesti. Merkittävä osa Suomea koskevasta lainsäädännöstä tehdään yhteisesti Euroopan unionissa.

Tulevalla hallituskaudella panostettava koulutukseen – kaikille vähintään toisen asteen tutkinto

29.01.2019 - 12:00
Akava edellyttää, että tulevaan hallitusohjelmaan otetaan mukaan selkeä työllisyysastetavoite sekä keinot työllisyysasteen nostamiseksi. Jotta työllisyysaste saadaan nostettua yli 75 prosenttiin, on panostettava koulutusasteen nostamiseen sekä pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyyden kohentamiseen.

Työmarkkinakeskusjärjestöt Jyväskylässä: Osaaminen takaa Suomen menestyksen

24.01.2019 - 17:00
Työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, Akava ja STTK) mielestä seuraavan hallituksen on nostettava osaaminen ja koulutus kärkiteemoiksi. Osaava työvoima on Suomen menestyksen paras takuu. Aihetta käsitellään Jyväskylässä järjestettävässä Ääni työlle -kiertueen tilaisuudessa, jossa aiheena on osaava työvoima ja koulutus. Kiertue vierailee alkuvuoden aikana yhdellätoista paikkakunnalla.